071-3423939 rh@livingtoday.nl

Financiële Planning

Op enig moment kunt u in de situatie komen dat u wilt weten, hoe uw financiële toekomst eruit zou komen te zien, als u bijvoorbeeld:

  • eerder financieel onafhankelijk wenst te zijn;
  • vermogen wenst over te hevelen naar uw kinderen;
  • een goed pensioeninkomen wenst;
  • uw onderneming kunt verkopen;
  • arbeidsongeschikt geraakt;
  • u of uw partner komt te overlijden;
  • een sabbatical wilt opnemen;
  • enzovoort.

Deskundig
Uw adviseur is een gecertificeerd financieel planner en is dus opgeleid, en heeft de ervaring, om u in dergelijke situaties te adviseren.

Werkwijze
U maakt met ons een vrijblijvende afspraak. In deze eerste afspraak maken wij kennis met elkaar, leggen wij onze werkwijze nog eens mondeling aan u uit en kunnen wij beiden besluiten of wij wat voor elkaar kunnen betekenen. Wij vragen een bedrag vanaf € 1.000,- tot en met € 2.500,- (exclusief BTW) voor een financieel toekomstplan. Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van uw doelstellingen en de complexiteit van uw huidige financiële situatie, en zal met u (voorafgaand aan het financieel toekomstplan) worden afgesproken.